O przyznanie nagród na konkurs mogą się ubiegać wyłącznie nauczyciele, którzy złożyli deklarację korzystania z podręczników Wydawnictwa Szkolnego PWN w roku szkolnym 2014/15. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, przed zgłoszeniem nam konkursu wypełnij deklarację i przekaż ją do Wydawnictwa.

.
* - Pola wymagane.